Minipanel by c0m4r

Aktualna wersja: 1.3

Minipanel umożliwia podstawowe sterowanie serwerami gier. Jest prosty i łatwy w konfiguracji. Może korzystać z SSH lub funkcji exec() w PHP.

Pobierz
Wyłącznie do użytku niekomercyjnego.

Cechy minipanelu:

 • Logowanie
 • Start / stop / restart
 • Status serwera
 • SSH lub exec()
 • Sprawdzanie wersji minipanelu

Obsługiwane gry:

 • Counter-Strike 1.6
 • Counter-Strike: Condition Zero
 • Counter-Strike: Global Offensivee
 • Counter-Strike: Source
 • Wolfenstein - Enemy Territory
 • Team-Fortress 2
 • wiele innych (przy dodatkowej konfiguracji)

Obsługiwane serwery głosowe:

 • Team Speak 3

Podgląd panelu

Changelog

Minipanel by c0m4r
http://c0m4r.lamarr.pl/minipanel

------------------
v1.3 | 29-03-2015
------------------
Aktualizacja:

	- Twig zamiast Haangi
	- usunięty cache template engine'u
	- poprawiony domyślny port SSH
	- wprowadzona domyślna obsługa CS: Global Offensive
	- automatyczna modyfikacja sleepa przy wyłączaniu TS3
	- validacja loginu
	- jQuery i Bootstrap z CDN
	- poprawiony wygląd
	- wprowadzona responsywność
	- pomniejsze poprawki/zmiany w kodzie

Usunięte pliki/katalogi:

	- __cache
	- css/fonts*
	- js/jquery-1.7.2.min.js
	- lib/Haanga*

Pliki do aktualizacji:

	- wszystkie poza config.php i games.php

Do zainstalowania dodatkowo:

	- Twig: http://twig.sensiolabs.org/ ( via Composer - https://getcomposer.org/ )

Nowe pliki:

	- img/cubes.png

------------------
v1.2 | 28-06-2012
------------------
Aktualizacja:

	- poprawiona kontrola błędów w pliku sterowanie.sh
	- debugowanie użytkownika systemowego
	- wprowadzony plik wersji
	- poprawione czyszczenie cache'u
	- przeładowywanie strony

Pliki do aktualizacji:

	- sterowanie.sh functions.php index.php version.php
	- css/minipanel.css img/reload.png js/minipanel.js tpl/_header.html

Nowe pliki:

	- version.php img/reload.png

------------------
v1.1 | 27-06-2012
------------------
Aktualizacja:

	- wprowadzona domyślna obsługa Team Speak 3
	- wprowadzona domyślna obsługa gier:
	
		Counter-Strike Condition Zero
		Counter-Strike Source
		Wolfenstein - Enemy Territory
		Team-Fortress 2
		
	- zmienna $sloty w config.php do ustalania ilości slotów
	- zmienna $queryport w config.php do ustalania portu query dla TS3
	- przesyłanie zmiennej $gra do sterowanie.sh 
	- uzależnienie od niej sposobu uruchamiania gry/serwera głosowego
	- poprawione komentarze w config.php (port, ip)
	
Pliki do aktualizacji:

	- sterowanie.sh, config.php, functions.php, games.php, index.php, notices.php
	- tpl/_header.html tpl/_footer.html


------------------
v1.0 | 24-06-2012
------------------
Funkcje:

	- logowanie
	- status serwera
	- start/stop/restart serwera
	- ssh2 lub exec();

Licencja

Treść licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/

Panel może być wykorzystywany tylko do celów niekomercyjnych. Warunkiem korzystania z minipanelu jest zachowanie wszystkich informacji o autorze.

Zrzeczenie odpowiedzialności:

Niniejsza aplikacja, zwana dalej "minipanelem" jest dostarczona "tak, jak jest" (ang. "as is"). Pełną odpowiedzialność za działanie minipanelu ponosi użytkownik. Autor nie udziela jakichkolwiek gwarancji na działanie minipanelu ani pomocy technicznej. Autor nie odpowiada za szkody i straty powstałe na skutek użytkowania minipanelu. Użytkowanie minipanelu oznacza zgodę na powyższe warunki.

Wykorzystano biblioteki:

 • jQuery
 • Bootstrap
 • Twig by Sensio Labs
 • GameQ by Evilpie & Tom Buskens

Dokumentacja

Wymagania

1. Composer - getcomposer.org (Wymagany do instalacji Twiga)

Z poziomu shella w katalogu minipanelu:

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

lub

php -r "readfile('https://getcomposer.org/installer');" | php

2. Twig twig.sensiolabs.org (template engine)

Z poziomu shella w katalogu minipanelu:

php composer.phar require "twig/twig:~1.0"

3. Panel do użycia SSH2 wymaga biblioteki ssh2 dla php.

W systemach z apt-get takich jak Debian lub Ubuntu można zainstalować ją w ten sposób:

apt-get install libssh2-1-dev libssh2-php

Instalacja

1. Plik "sterowanie.sh" należy umieścić na serwerze dedykowanym lub VPS w dowolnym katalogu.

Należy nadać mu uprawnienia do uruchamiania i przypisać do użytkownika SSH, z którego będziemy łaczyć się do serwera lub użytkownika HTTP jeżeli korzystamy z exec().

Ten sam użytkownik musi posiadać uprawnienia do zarządzania serwerem gry.

Uwaga: Do edycji plików należy używać odpowiedniego programu, np: Notepad++. Zwykły notatnik może błędnie odczytywać znaki końca linii i rozsypywać zawartość plików.

2. Katalog "minipanel" umieszczamy na serwerze HTTP w dowolnym miejscu.

3. Edytujemy plik "config.php" i ustawiamy w nim wszystkie potrzebne parametry. Plik jest opisany komentarzami.

4. Po dokonaniu ustawień możemy zalogować się do panelu przy użyciu ustalonego loginu i hasła.

Polecenia startowe znajdują się w pliku "games.php". Można zmodyfikować tam istniejące lub dodać własne poprzez analogię, również dla innych gier.

Identyfikator gry powinien być zgodny z oznaczeniem gry biblioteki GameQ.

Lista gier wraz z oznaczeniami

Aktualizacja z wersji 1.2 do 1.3

1. Wykonaj kopię zapasową aktualnej instalacji minipanelu i zapisz w bezpiecznym miejscu.

2. Usuń z katalogu minipanelu wszystkie pliki oprócz config.php (i opcjonalnie games.php).

3. Wgraj wszystkie pliki z wersji 1.3 (z pominięciem config.php).

4. Podmień plik sterowanie.sh w miejscu jego dotychczasowego obcowania z systemem.

5. Zainstaluj bilbiotekę Twig przez Composera (patrz "Wymagania" na samej górze niniejszej dokumentacji).

6. Gotowe. Zapoznaj się z plikiem changelog.txt, aby zobaczyć listę zmian.

Kontakt

Cześć!

Zanim skontaktujesz się ze mną najpierw zapoznaj się z dokumentacją i licencją.

Będę wdzięczny za zgłoszenia błędów. W treści wiadomości napisz jak najwięcej szczegółów, abym wiedział w jakich okolicznościach doszło do błędu, jakie komunikaty wyświetlił panel itd.

OK
wróć

Twój adres e-mail:

Treść wiadomości:

Pozostało znaków: 2000